Dialogpredikan

   arnaldo1.jpg        hhemsidan2.jpg              

Söndag den 4 mars kl. 11.00 blir det en gudstjänst med en annorlunda predikan i EFS kyrkan. Helena Nilsson och Arnaldo Tiburzi skall samtala om ”Den kämpande tron”. Vi hoppas och tror att det blir ett spännande och innerligt samtal.