Den gode herden

Det blev en mycket fin gudstjänst för stora och små som gav hopp! Barnkören Hopp spred glädje, Karin Lindmark predikade om den gode herden och Johannes Bergner ledde gudstjänsten.