Kategoriarkiv: Allmänt

Musikgudstjänst

Sånger som bär

Lördag den 23/4 Kl 18:00 kommer Anna Renström och Håkan Forsström till EFS-kyrkan på Stationsgatan 18 och sjunger under temat ”Sånger som bär”.
Inget inträde men kollekt till EFS arbete för Afrikas horns humanitära katastrof kommer att tas upp.
Fika efter musikgudstjänsten.
Varmt välkomna!
Kan vara en svartvit bild av 2 personer

 

 

Påskdagen 11:00

Påskdagen kl 11. Påskdagsgudstjänst: Kristus är uppstånden!
Äggjakt för barnen, heliumballonger, Söndax och festfika när vi firar Jesu uppståndelse.
Johan Lundgren och Karin Lindmark. Söndax leds av Märta Lundkvist

Information in English:

Easter Day, April 17th, at 11 am: 
Easter Sunday Service. We celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ with egg hunt for the children, a festive service and very nice ”Fika” (i.e. Coffe) afterwards. Sundy school for the children. 

OBS! The service is translated into English! 
Welcome!

Gudstjänst 10/4

 

Var går gränsen mellan inre och yttre mission? En helg med Erik Johansson som arbetar som internationell missionssekreterare i EFS. Han delade med sig om situationen i större och mindre församlingar runt om i världen. AnnaKarin Falkman var mötesledare och gjorde en intressant presentation av vår gäst!

Barnkören Hopp sjöng  några sånger med inlevelse.

Under helgen har det varit lovsång och förbön. Ungdomshäng, etiopisk mat har lagats. Trinity förgyllde lördagskvällen med sång. Det har varit en välbesökt helg med varm känsla!

Gudstjänst söndag 3 april


Mässan under söndagen hade temat ”Försonaren” och mötesledare var Firelle Najjar.


Johan Lundgren predikade över evangelietexten om vingårdsägaren som sänder tjänare till arrendatorerna för att hämta sin del av skörden. Han visade på hur Jesus i sin gärning förmedlar både nåd och sanning, och den här liknelsen är ett exempel på när Jesus förmedlar sanning.


Församlingssången ackompanjerades på orgel av Ulla Johansson.


Vi fick också lyssna till flera fina sånger som Johanna Vikdahl sjöng för oss.


I gudstjänsten gavs vi också möjlighet att få samlas kring nattvardens gåvor.

Föreningsmöte med styrelseval

Bild – SHB – Södra hjälmarerns båtklubb

Vår styrelse behöver förstärkas med några ledamöter! Dessa skall väljas vid ett föreningsmöte sön den 24 april, i samband med kyrkkaffet efter iCentrum-gudstjänsten. Har du förslag på kandidater kan du kontakta valberedningen Per Norell eller Gunilla Grenholm.

Gudstjänsten börjar 11.00 och föreningsmötet ca. 12.30. Välkommen!

iCentrum 27/3


Dagens iCentrum leddes av Jan-Olof Lundkvist och hade temat ”Var rädd om din längtan”.


Nils Hedlund predikade över temat och sa bland annat: Vi har i grund och botten samma längtan. Vi vill alla ha någon att hålla i handen. Lyssna först innan du avgör någon annans längtan. Det är respekt!


Erica Kågström och Mästerskapet bjöd på några sånger som verkligen berörde oss.


Gemenskapen fortsatte kring fikaborden.

Missionshelg 8-10 April

Fredag.
19.00    ”Vad får det kosta?” Lovsångsgudstjänst med Erik Johansson och vittnesbörd av Wilma Hvirfvel från EFS internationella praktikprogram. Fika och ungdomshäng.

Lördag. 
13-17.00     Laga Etiopisk tillsammans (alla åldrar) samt  samtal om mission. OBS! Matlagningen börjar redan kl ett! 

14:00           Bibelstudium/föredrag med Erik Johansson

15:00           Kaffe

15:30           30 minuter med Erik Johansson. Per Norell leder.

16:00           Tyck till!  (Hur ska EFS internationella arbete se ut i framtiden?).

17:00           Middag

19:00           Gudstjänst. ”Vad är gränsen mellan inre och yttre mission?”  Erik Johansson, Gospelkören Trinity. Kyrkfika

Söndag          
11:00           iCentrum. Erik Johansson, AnnaCarin Falkman, barnkören Hopp och  Mästerskapet. Söndax och Tweens Kyrkfika

OBS! Övernattning för ungdomar fredag till söndag anmälan till Johan@efskyrkan.nu