Kategoriarkiv: Allmänt

Gudstjänsten 9 jan

Dagens gudstjänst påverkades av sjukdom när både mötesledare och sångare hade meddelat att de inte kunde delta.
Det löstes dock eftersom talaren för dagen var Lars-Martin Lund, och han tog även på sig rollen som mötesledare.
Ulla Johansson spelade orgel till församlingssången.

Gudstjänst 26 dec

Vi var en lite skara som trotsat kylan och deltog i annandagsgudstjänsten med temat ”Martyrerna”.
Karin Lindmark ledde gudstjänsten och predikade. I predikan fick vi exempel på det moderna martyrskap som finns i andra delar av vår värld, om hur kristna bröder och systrar förföljs för sin tro och hur dessa kyrkor arbetar för kunna samlas.
Bertil Edström spelade till församlingssången, Johannah Jonsson spelade till lovsångerna och familjen Jonsson sjöng några sånger för åhörarna. Ljudet sköttes av Börje Andersson.

En härlig gudstjänst med en julkör som växte!

En liten men välsjungande kör  inledde gudstjänsten.

Jarl Marklund ledde gudstjänsten och …

… Karin Lindmark predikade och uppmanade oss att inte vara rädda därför att vi har Jesus med oss vad som än händer.

Men vad hände med lilla kören?

Dirigenten Tomas Östlund såg sin kör bokstavligt växa i slutet av gudstjänsten! Det var många körsångare bland besökarna som ville vara med på sista sången.

Gudstjänst 2021-12-12


Mötesledare vid söndagens gudstjänst var Marita Larsson.


Jan-Åke Wihlborg, Jan-Eric Sundkvist och Anna Stenvall spelade och sjöng ett flertal fina sånger.


Arnaldo Tiburzi ställde med kort varsel upp och predikade kring
”Barnet i krubban”.


Bertil Edström spelade till psalmsången.I slutet på gudstjänsten så fick vi njuta av barnens fantastiska luciatåg.

Skön musik, luciatåg och en gammal präst nu på söndag!

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

På söndag kl. 11.00 blir det en annorlunda söndagsgudstjänst, egentligen en musikgudstjänst, med Jan-Åke Wihlborgs vänner samt Anna Stenvall som sångare. Direkt efter gudstjänsten blir det ett luciatåg och någonstans i mitten gör Arnaldo Tiburzi comeback i predikstolen. Marita Larsson leder.

Vid kyrkkaffet blir det föreningsmöte om bl.a. sommarverksamheten på Mobacken.

Välkommen!