Alla inlägg av Mattias Steinwall

Gudstjänst 18-12-16

 
EFS Västerbottens nye distriktsföreståndare Anders Lindh predikade över söndagens tema ”Röj väg för Jesus”. Jan Fredriksson hälsade Anders Lindh välkommen.


Kurt Burström sjöng flera sånger ackompanjerad av Kurt Sundström.

Mona Markström ledde gudstjänsten.

Musik i adventAlla EFS körer bidrog med skönsång.


Solist var Mats Sundström. Skickliga musiker och ungdomssymfonikerna under ledning av Tomas Östlund gjorde ett bra jobb!


Konferencier Ulla Grönlund höll ihop det hela och pratade om att störst av allt är kärleken.

Söndagsgudstjänsten första advent

Söndagsgudstjänsten första advent handlade om ett vardagsnära möte med Gud. Predikan handlade om Guds rike som kommer till oss, finns inom oss.
Släpper vi in Jesus i våra liv? Öppnar vi dörren till vårt hjärta för honom? Kanske behöver han få komma in på nytt i ditt liv. Jesus ser var och en av oss.
Guds rike är fredens rike; försoning, kärlek, frid, förlåtelse, befrielse och läkedom.
Det var Söndax för barnen med Hanna Hasti.
Consider this sjöng för oss.
 
Predikade gjorde Johan Lundgren och hans praktikant Angelica Mörtzell. Mötesledare var Elisabet Andersson.

Gudstjänst söndag 25/11

(Tyvärr kunde vi bara spela in gudstjänsten fram till momentet Uttryck & intryck pga. ett tekniskt fel. I alla fall lyckades vi få med hela predikan)
Temat handlade om vår Gudsbild. Det är inte en Gud vars agenda är att vi skall skärpa oss, och först bli goda för att kunna platsa. Det är en korsfäst Gud som kommer oss nära för att rädda. Korset visar en Gud som reagerar mot människans synd och ondska, som inte ser mellan fingrarna, men samtidigt en Gud som är kärlek, som älskar över alla gränser och väljer att själv bära straffet.

Medverkade gjorde Karolina Sandström, Anna Bonto Wikström, Ida Lindberg, Jan-Olof Lundkvist och Mästerskapet.