Alla inlägg av Mattias Steinwall

iCentrum 12/1


AnnaCarin Falkman ledde dagens iCentrum. Det var pigor och drängar som förstod innebörden av Nåden för 200 år sedan. Det var början till det som kallades Nyläsarna. De kunde föra budskapet vidare mellan gårdarna där de arbetarna.


Många barn var med på gudstjänsten och gick till barngrupperna söndags och tweens. Framtiden!


Vi fick också njuta av skönsång av Anna-Carin och Frida Falkman kompade av det trogna Mästerskapet!

iCentrum 10/11

Söndagens gudstjänst leddes av Elin och Kicki. Den hade ”Hej ljushuvud” som tema. Vi ska ha ett samhällsansvar och det kan kännas tungt ibland när man ser allt som händer i världen. Kom ihåg att ljuset har övervunnit mörkret! Kicki framförde några härliga sånger kompade av Mästerskapet.
Dagens finaste var Ella som sjöng ”Det lilla ljus jag har”.

iCentrum 13/10

Dagens iCentrum-gudstjänst (13/10) hade temat ”Tack och lov(sång)!”. Medverkade med en dialogpredikan gjorde Stina Lindberg, Cathrine Ejderhäll och Roland Eriksson. Roland var också mötesledare.

Barnkören ”Hopp” sjöng flera fina sånger under Lina Grenholms och Olov Sundströms ledning. ”Mästerskapet” spelade till alla sånger. De är alltid lika uppskattade för sin trogna medverkan i kyrkans iCentrum-gudstjänster.

Dessutom fick vi alla (kyrkan var nästan fullsatt) vara med om att lilla Ester blev döpt. Det var föräldrarna Nils och Sara Lindkvist som tillsammans med döttrarna bar fram Ester till dopet. EFS-kyrkans präst, Karin Lindmark, höll i dopet.

Avslutningsvis blev vi påminda om vikten av att vara förnöjsam och att man mår bra till kropp och själv av att vara tacksam.


Barnkören Hopp sjunger för oss.


Dialogpredikan fr.v. Cathrine Ejderhäll, Roland Eriksson och Stina Lindberg.


Karin Ester Lindkvist blir döpt.