Alla inlägg av Mattias Steinwall

Gudstjänst 4/3 2018

Söndagens texter handlade om att kampen den går vidare, men ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning.



Kören Cantabile under ledning av Mikael Jacobsson sjöng flera fina sånger.


Lars-Martin Lundh predikade över ämnet.


Mona markström ledde gudstjänsten.

Söndag 18 februari


I söndags predikade Lars-Martin Lund om prövningar men också om den hjälp vi kan få.


Elin Lindgren sjöng flera fina sånger och spelade till psalmerna.


Elisabet Andersson höll i gudstjänsten som mötesledare på ett utomordentligt sätt.