Alla inlägg av Mattias Steinwall

iCentrum-gudstjänst 29 augusti

Dagens iCentrum-gudstjänst var den första på Stationsgatan efter sommarperioden. Sommarens gudstjänster har varit i Mobackenkyrkan. Vi var ett 90-tal som samlats och vi följde förstås de gällande Covid-restriktionerna.

Temat för gudstjänsten var ” Nu kör vi!”. Anna-Karin Falkman, Anna Vallgren och Elin Öhlund sjöng och pratade omkring temat. De funderade med oss omkring frågorna ”Vart är vi på väg?” och ”Är vi på spåret?”. Dagens text handlade om den barmhärtige samariten. Vi fick tankar och idéer på hur vi kan vara ”samariter” på den plats vi är och i den tid vi lever i nu.

Mästerskapet var på plats och höll i musiken på ett härligt sätt. Söndax, vår söndags-skola och Tweens för de från klass 3 och uppåt träffades på egen plats under gudstjänsten men deltog i den festliga inledningen då alla hade ballonger i sina händer.

Tack Gud för att vi fått börja en ny höst i vår kyrka. Vi ber om att vi ska få fortsätta träffas och att restriktionerna ska minska allt eftersom.

Gudstjänst söndag 25 okt

Dagens gudstjänst i EFS-kyrkan hade temat ”Att leva tillsammans” och var nästan ”fullsatt”. Cirka 45 personer, om vi räknar samman medverkande och besökare. Gudstjänsten leddes av Marita Larsson och predikade gjorde Lars-Martin Lund. Församlingssången ackompanjerades av Ulla Johansson på orgel.

iCentrum 18 oktober

Dagens iCentrum-gudstjänst (18/10) i EFS-kyrkan hade temat ”Men inte kan jag?” Kyrkan fylldes till sista plats av tillåtet antal besökare. Gudstjänsten sändes även i närradion.

Medverkade gjorde EFS Missionsföreståndare Kerstin Oderhem och Mats Lindberg, EFS i Västerbottens nyinstallerade  distriktsföreståndare. Roger Wikström, mötesledare, inledde gudstjänsten. Per Norell höll i en utfrågning av gästerna Kerstin och Mats. Våra gäster fick berätta vad deras arbetsuppgifter går ut på i respektive roll.

Mästerskapet stod för musiken. Det är lika uppskattade varje samling de är med och förhöjer våra möten med sin musik. Firelle Najjar sjöng flera underbara sånger på svenska men även på arabiska och engelska, till deras ackompanjemang. Firelle bad också bönen ”Fader vår” med oss på arameiska, det språk som Jesus själv talade. Det var en speciell upplevelse att få vara med om det. Mats Lindberg avslutade gudstjänsten med Herrens välsignelse!


Roger Wikström leder mötet. Missionsföreståndare Kerstin Oderhem predikar.


Per Norell frågar ut våra gäster Kerstin och Mats.

 Mästerskapet och Firelle Najjar.

Söndagsgudstjänst 27/9


Temat för söndagen var döden och livet.
Elisabet Andersson var mötesledare och påminde om Martin Lönnebos bön;
”Jag andas ut min ensamhet.
Jag andas in att jag är din”


Helena Marksén predikade över temat Döden och livet; ”Den som kommer till mig skall jag inte visa bort, Joh 6:37”Det bjöds på fin sång av Hanna Olofsson, Leia Lanzén, Thea Brännström och Cecilia Lundmark.