Alla inlägg av Mattias Steinwall

Gudstjänst 20-03-15

Temat för dagen var: Kampen mot ondskan. Gudstjänsten leddes av Jarl Marklund. Johan Andersson presenterade nya medlemmen och tillika körledaren för United Cecilia Lundmark. United sjöng fyra sånger. Johannes Bergner spelade till psalmer och sång. Christoffer Lindberg predikade.
iCentrum 8 mars


Arnaldo Tiburzi ledde dagens iCentrum-gudstjänst.
Bertil Ekstedt var dagens predikant. Han talade om att idrott är en kamp som skapar spänning men måste alltid vara en lek. Trons kamp handlar om livet och att kämpa för det som är gott.
”Man känner sig stor, man känner sig liten……”
Lina Grenholm och Mästerskapet bjöd på glad sång.

iCentrum 23 feb

I dag fick vi vara med på en glädjefull gudstjänst med temat ”Delaktighet”.


AnnaCarin Falkman gestaltade en ängel som kom ner från himlen åkandes på regnbågen.


Mästerskapet och Erika Kågström ledde oss i fina allsånger som Mattias Kågström arrangerat.


Vi tackar för barnen i vår kyrka. ”Små ljus de tänder, små ljus de är”.

Söndagsgudstjänst 16/2

Idag firade vi en annorlunda gudstjänst i EFS-kyrkan. Temat var ”Mission possible”. Ett av syftena var att samla in pengar till EFS olika missionsuppdrag runt om i världen. Sandra Flank inledde och Karin Lindmark ledde gudstjänsten.

Vi startade med en gemensam samling. Först berättade Kersti Karlson om den aktuella situationen i Mekane Yesus-kyrkan i Etiopen. Hon besökte landet i december 2019. Sedan ”skypade” vi med en av våra missionärsfamiljer över internet direkt från Iringa i Tanzania. Det var var familjen Sandahl som berättade om sitt arbete där. De arbetar inom sjukvård och diakoni både praktiskt och administrativt. Se bild på familjen nedan.

Sedan serverades pepparsås och fika. Vi fick också delta i olika aktiviteter för alla åldrar som t.ex. läsa hälsningar från olika missionärer, handla hantverk från Etiopien, lösa ett quiz med mera. Vi avslutade i stora salen med en insamling till våra internationella projekt och vi bad också för vårt arbete.


Familjen Sandahl i Tanzania.


Barnens eget bord, teckning med mera.


Trivsamt intagande av pepparsås!

Kersti Karlsson berättar från sin resa i Etiopien december 2019.

Gudstjänst 2 feb

Dagens gudstjänst hade temat Ted Talks* – en möjlighet för många att dela med sig av sina erfarenheter och tankar.


Bertil Edström berättade om sin uppväxt och den kristna tron i kombination med idrotten och musiken. Matcher på söndagar var ett känsligt kapitel. Troendegruppen på Framnäs var också en fantastisk gemenskap berättade han.


Mötesledare var Sara Lundgren som också berättade om sin erfarenhet om att vara ett vittne i sitt arbete, och hur en kvinna hon mött i hemtjänsten blev mycket betydelsefull för Saras tro.


Karin Lindmark delade med sig av sin upplevelse av att vara utmattad. När allt rasar. Processen att komma tillbaka och att lita på att man är älskad av Gud precis som man är.


Johannes Bergner förgyllde gudstjänsten med härligt pianospel. Johan Lundgren hjälpte till med församlingssången.

* TED är en årlig tvärvetenskaplig konferens i Vancouver som definierar sitt tema som ”idéer värda att sprida”. I samband med konferensen hålls ett antal föredrag med oftast kända och högprofilerade föredragshållare kallade TED Talks

iCentrum 12/1


AnnaCarin Falkman ledde dagens iCentrum. Det var pigor och drängar som förstod innebörden av Nåden för 200 år sedan. Det var början till det som kallades Nyläsarna. De kunde föra budskapet vidare mellan gårdarna där de arbetarna.


Många barn var med på gudstjänsten och gick till barngrupperna söndags och tweens. Framtiden!


Vi fick också njuta av skönsång av Anna-Carin och Frida Falkman kompade av det trogna Mästerskapet!