Alla inlägg av Mattias Steinwall

Årsmöte

Styrelsen kallar till EFS missionsförening i Skellefteås årsmöte lördag 19 mars kl. 15:00. Förhoppningsvis tillåter pandemin att vi kan hålla årsmötet på EFS-kyrkan. Skulle vi behöva ändra på detta återkommer styrelsen med ny information.

Varmt välkommen!

/Styrelsen

Gudstjänsten 9 jan

Dagens gudstjänst påverkades av sjukdom när både mötesledare och sångare hade meddelat att de inte kunde delta.
Det löstes dock eftersom talaren för dagen var Lars-Martin Lund, och han tog även på sig rollen som mötesledare.
Ulla Johansson spelade orgel till församlingssången.

Gudstjänst 26 dec

Vi var en lite skara som trotsat kylan och deltog i annandagsgudstjänsten med temat ”Martyrerna”.
Karin Lindmark ledde gudstjänsten och predikade. I predikan fick vi exempel på det moderna martyrskap som finns i andra delar av vår värld, om hur kristna bröder och systrar förföljs för sin tro och hur dessa kyrkor arbetar för kunna samlas.
Bertil Edström spelade till församlingssången, Johannah Jonsson spelade till lovsångerna och familjen Jonsson sjöng några sånger för åhörarna. Ljudet sköttes av Börje Andersson.

Gudstjänst 2021-12-12


Mötesledare vid söndagens gudstjänst var Marita Larsson.


Jan-Åke Wihlborg, Jan-Eric Sundkvist och Anna Stenvall spelade och sjöng ett flertal fina sånger.


Arnaldo Tiburzi ställde med kort varsel upp och predikade kring
”Barnet i krubban”.


Bertil Edström spelade till psalmsången.I slutet på gudstjänsten så fick vi njuta av barnens fantastiska luciatåg.

iCentrum 5 dec

Denna söndags iCentrum-gudstjänst hade temat ”Elvis, kungen och jag”.

Roger Wikström och AnnaCarin Falkman ledde gudstjänsten som innehöll allt från charader till Elvislåtar. Sången stod Per-Everth Lindgren för och Mästerskapet levererade mästerlig musik i vanlig ordning.

Den gemensamma nämnaren i temat för gudstjänsten kanske inte säger sig självt.

När vi presterar eller gör något bra kan vi få höra att vi är kung, och om vi lyssnar på samhället så förväntas vi prestera på så många områden. Det är inte lätt! ”Hur orkar du med ditt eget kungadöme”? Den frågan ställde Roger i sin predikan.

Luther skrev för 500 år sedan ”Om en kristen människas frihet”. Trots att texten är så gammal är den förvånansvärt modern och aktuell. Den sammanfattar kristen tro i fyra punkter: Skriften allena, Kristus allena, Nåden allena, Tron allena.

Biljetten till himlen handlar ingenting om hur du lyckas och presterar. Om vi vågar abdikera från vårt eget kungadöme, så sköter Gud resten. Vi kan gå från ett fängelse av prestation till nåden allena, och få frid. (Här sjöng Per-Evert Lindgren Peace in the Valley av Elvis Presley)

Kollekt togs upp under psalm 108, Gå Sion din Konung att möta. Under gudstjänsten höll Nils Lundkvist i ett välbesökt Tweens och Sara Lindkvist hade Söndax med de mindre barnen.

iCentrum-gudstjänst, 21 november.

”Ha en bra domedag”! Vi möttes av den hälsningen i dagens gudstjänst.Den leddes av AnnaCarin Falkman som också utvecklade temat. Först genom en dramatisering om domaren som skulle uttala en dom över en inbrottstjuv som då visade sig vara en gammal skolkamrat. Efter att domaren dömt ut böter till sin gamla kompis betalade hon hennes skuld eftersom hon inte hade några pengar. Det blev en målande bild om hur Jesus både är vår domare och befriare. Vi får kasta våra brister och tillkortakommande på ”Degermyran” så att vi rakryggade kan gå vidare, befriade i livet.


Härlig gospel fick vi genom Trinity med kompgrupp. De avslutade med en gospel som lyfte taket.

De blev ”en bra domedag”.