Alla inlägg av Lars-Martin Lund

Gudstjänst söndag 13 maj -Hjälparen kommer! Gör du?

Hjälp dig själv! Hjälp till självhjälp. Att hjälpa andra. Att vara beroende av hjälp. Temat för söndagen före pingst är ”Hjälparen kommer”.  Det är Jesus som ger löftet: När Hjälparen kommer! Inte om Hjälparen kommer. Så är både du och Hjälparen väntade och välkomna på söndag. Lars-Martin Lund predikar, Jarl Marklund leder gudstjänsten och spelar dessutom musik tillsammans med Bertil Edström.

Den Gode Herden — en bild som lever?

Bilden av Jesus som den gode herden lever ännu trots att vi sällan i vår tid och i vårt land sällan ser får annat än instängda bakom elstängsel eller taggtråd. Vad har bilden att säga om ledarskap och efterföljelse år 2018? I gudstjänsten predikar LM Lund och Bengt & Christina Fridolfsson står för sång och musik. Så är det så klart Söndax.