Alla inlägg av Karin Lindmark

Vi hjälper varandra!

Vi tar hand om varann i Corona-tider!

Vi har delat upp medlemmarna i vår förening så att vi ska kunna bry oss om varann i dessa speciella tider. Vi vill att ingen ska gå genom den här tiden utan att få höra från sin församling!
Därför har en person från varje ansvarsgrupp fått ett mail.
Där ber vi ansvarsgruppen ta extra hand om varandra, höra av sig till varann och stötta praktiskt vid behov. Dessutom har varje ansvarsgrupp fått några extra personer att ta kontakt med och bry sig om.

På så sätt kan vi stötta varandra och bära varandras bördor. Vi tillhör ju alla samma kropp!

Hälsningar från styrelsen
genom Karin Lindmark

group of people huddling

Renoveringstider!

Nu påbörjar vi den yttre renoveringen av vår kyrka.

Som många av er kanske redan sett har vi dragit igång arbetet med att renovera tak och fasad på Stationsgatan 18. Just nu håller byggnadsställningarna på att uppföras och inom kort påbörjas arbetet med tak och fasad.
Arbetet beräknas vara färdigt i början av hösten.