Alla inlägg av Gunilla

Medlemsinfo

Fr o m nu finns aktuella listor på ansvarsgrupper fr o m hösten 2019. Gå in på menyn Medlemsinfo/Ansvarsgrupper.
Serveringslista och städlista för Mobacken finns också här (berörda har meddelats).  Saknar du lösenord, kan du höra av dig till styrelsen.

Älskar du mig ändå?

Söndagens iCentrumgudstjänst handlade om att försonas med livet och Gud.

Elisabet Andersson ledde gudstjänsten.

Elin Sharew som bott tre år i Etiopien delade med sig av sina erfarenheter därifrån och hur hennes världsbild blivit rubbad. Där stod Gud på ett självklart sätt i centrum! Hon berättade också om hur hennes liv tagit en smärtsam vändning.

Mästerskapet svarade för musiken och Kicki Viklund sjöng ett flertal sånger.

iCentrum den 24 februari

Temat ”Mitt perfekta liv” blev utgångspunkten för dagens gudstjänst. Vilka bilder av oss själva visar vi upp för varandra på Instagram och Facebook? Vem är jag bakom min fasad? Jan-Olof Lundkvist och Jenny Norberg  gav oss sina funderingar kring dessa frågor.  Erika Kågström sjöng flera finstämda sånger som passade ihop med temat. Som vanligt kompade Mästerskapet både till Erikas låtar och psalmsången.

Jenny Norberg

Jan-Olof Lundkvist

Mästerskapet: Mattias Kågström, Micke Johansson, Tobias Kågström och
Andreas Grenholm


Erika Kågström

Söndag den 17 februari firades med mässa

EFS-kyrkan har haft sitt årsmöte i helgen med många deltagare. Helgen avslutades med mässa.

Elisabet Andersson ledde dagen gudstjänst

Bertil Edström spelade ett antal fina musikstycken samtidigt som han också tjänstgjorde som organist

Karin Lindmark predikade över dagens tema: Att tjäna eller förtjäna