Alla inlägg av Gunilla

iCentrum 15 september

Premiär för höstens första iCentrum-gudstjänst hade temat ”Brukar du missa att bruka eller missbrukar du?” AnnaCarin Falkman och Karin Lindmark framförde sina tankar kring temat. Johanna Vikdahl berikade gudstjänsten med sång ackompanjerad av Mästerskapet. Barnkören Hopp hade sin första övning för hösten vilket också gjorde att det blev en mycket god uppslutning  när det blev dags att gå till söndagsskolan.

Söndag den 8 september

Temat för denna söndag var Friheten i Kristus. Johan Lundgren predikade och Sara Lundgren ledde gudstjänsten. Dagen till ära förgyllde Psalmorkestern gudstjänsten genom att spela till alla psalmer.


Johan Lundgren


Sara Lundgren


Psalmorkestern

Medlemsinfo

Fr o m nu finns aktuella listor på ansvarsgrupper fr o m hösten 2019. Gå in på menyn Medlemsinfo/Ansvarsgrupper.
Serveringslista och städlista för Mobacken finns också här (berörda har meddelats).  Saknar du lösenord, kan du höra av dig till styrelsen.

Älskar du mig ändå?

Söndagens iCentrumgudstjänst handlade om att försonas med livet och Gud.

Elisabet Andersson ledde gudstjänsten.

Elin Sharew som bott tre år i Etiopien delade med sig av sina erfarenheter därifrån och hur hennes världsbild blivit rubbad. Där stod Gud på ett självklart sätt i centrum! Hon berättade också om hur hennes liv tagit en smärtsam vändning.

Mästerskapet svarade för musiken och Kicki Viklund sjöng ett flertal sånger.