EFS-föreningens årsmöte

Välkommen till årsmötet den 16 februari kl 15.00
Lokal: Arken
Film m m för alla barn

Kl 17.00 bjuds alla, oavsett om man är medlem eller ej, på tacco-middag. Det blir ett tillfälle att tacka Gud och varandra för den värdefulla gemenskap vi har i vår kyrka.