Ännu en god talare från Piteå!

Söndag den 6 maj kommer Gunnar Burman, pastor i EFS kyrkan i Piteå. Han predikar i söndagsgudstjänsten kl. 11.00.

Gunnar är känd som en god själavårdare och för sina kvällsandakter i Sveriges radio.