Annandag jul

Jonathan Häggbom Holmlund predikade om martyrerna då och nu. Han studerar till präst på Johannelund. Jarl Marklund ledde gudstjänsten och Mirjam Hedblad och Elin Lindgren sjöng några sånger.