Anders Sjöberg slutar!

I ett brev till EFS styrelse säger Sjöberg upp sig från sin tjänst som missionsföreståndare. Senaste datum för avgång blir den 31/5 2009.

Bakgrunden till avgången formuleras i brevet i tio punkter.
De viktigaste skälen som Sjöberg anger är
  • att han sedan en tid fått erbjudanden om att under kommande år delta i ett antal projekt som ligger honom varmt om hjärtat, men inte kan förverkligas inom ramen för tjänsten som missionsföreståndare.
  • att de målsättningar för EFS han ställde upp i samband med att han började tjänsten nu håller på att förverkligas.
  • att han nu är inne på det åttonde året som missionsföreståndare, vilket kan vara en lämplig period i denna typ av ledarskap.
Sjöberg avslutar brevet med att han ser steget att sluta som missionsföreståndare som ett uttryck för Guds ledning. Beslutet har vuxit fram under denna vår.