Bra distriktskonferens och ny ordförande

simon_m_200pix.jpg    Simon Miderfjäll ny ordförande

2007 års EFS distriktskonferens hölls i Folkets Park i Skellefteå fredag-söndag den 1-3 juni. Detta var andra gången årsmötet hölls i dessa lokaler som fungerade alldeles utmärkt. Konferensdeltagarna barn kunde samtidigt vara med på barnens konferens i fina lokaler intill.

Johan Holmgren, EFS pastor i Bjurholm, var uppskattad huvudtalare på konferensen som gick under temat ”Jesus berör”. Dagarna bjöd även på många andra medverkande, körer och musiker. Konferensen samlade ett stort antal deltagare och på lördagskvällen var lokalen fylld till sista plats liksom i mässan Landskyrkan senare på kvällen. Vid årsmötet till vilket ca. 190 ombud och många andra kommit valdes Ulf Andersson, Boviken, in som ny ledamot medan Stefan Gelfgren, Lar-Martin lund, Rego Lindberg och Astrid Sjöström omvaldes. Styrelsens förslag till verksamhetsplan antogs efter en del diskussion medan budgeten klubbades utan frågor eller inlägg trots att ekonomin var en viktig fråga. För konferensen fanns också ett insamlingmål som uppfylldes, kollekterna blev ca. 250.000 kr. Till ny ordförande efter Rune Sjöström som avgick i och med årsmötet utsåg styrelsen Simon Miderfjäll, Holmsund. Som vice ordförande omvaldes Anna Thorén.

Ungdomskonferensen
Samtidigt med EFS konferens hade barn- och ungdomsorganisationen Salt sin ungdomskonferens och sitt årsmöte. Ungdomskonferensen höll till i EFS-kyrkan men deltog också i samlingar med EFS konferens. Årsmötet var Salt Västerbottens första ordinarie årsmöte och drygt 50 ombud från lokala Salt-föreningar deltog förutom ungdomar från ungdomskonferensen. Här valdes fem nya ledamöter in i styrelsen, det var Viktoria Ahlman, Sörmjöle, Simon Andreasson, Skellefteå, Emelie Brodin, Umeå, Hans Maaherra, Umeå samt Ester Fridolfsson, Skellefteå. Fyra ledamöter omvaldes: Lukas Lundman, Umeå, Jonna Lundgren, Skellefteå, Johanna Rask, Skellefteå samt Adam Sernheim, Umeå, vilken även omvaldes som ordförande.