3 för 1 = sant!

Det blev iCentrum Summer Edition i Mobackenkyrkan i dag, en gudstjänst som handlade om treenigheten, kanske det största mysteriet i den kristna tron. Emma Holmbom och Arnaldo Tiburzi talade och Karolina Sundström & Mästerskapet stod för underbar sång och musik.

iCENTRUM SUMMER EDITION! – PÅ MOBACKEN

Lyckas du förstå dig på Guds väsen och hans innersta tankar? Grubblar du t.ex. på treenigheten? Har vi 3 gudar eller bara 3 i 1? Förnuft vs tro i ditt liv – vad vinner i den kampen? Nu på söndag kl 11.00 kör vi en sommarupplaga av iCentrum på Mobackenkyrkan. Emma Holmbom och Arnaldo Tiburzi som skall fundera kring dessa frågeställningar med hjälp av Karolina Sandström och Mästerskapet som ansvarar för sång och musik.

I dag firade vi en temagudstjänst om ”Bönen”. Einar Andersson predikade, systrarna Charlotte & Jenny Vidmark sjöng och Jarl Marklund ledde.