iCentrum 18 oktober

Dagens iCentrum-gudstjänst (18/10) i EFS-kyrkan hade temat ”Men inte kan jag?” Kyrkan fylldes till sista plats av tillåtet antal besökare. Gudstjänsten sändes även i närradion.

Medverkade gjorde EFS Missionsföreståndare Kerstin Oderhem och Mats Lindberg, EFS i Västerbottens nyinstallerade  distriktsföreståndare. Roger Wikström, mötesledare, inledde gudstjänsten. Per Norell höll i en utfrågning av gästerna Kerstin och Mats. Våra gäster fick berätta vad deras arbetsuppgifter går ut på i respektive roll.

Mästerskapet stod för musiken. Det är lika uppskattade varje samling de är med och förhöjer våra möten med sin musik. Firelle Najjar sjöng flera underbara sånger på svenska men även på arabiska och engelska, till deras ackompanjemang. Firelle bad också bönen ”Fader vår” med oss på arameiska, det språk som Jesus själv talade. Det var en speciell upplevelse att få vara med om det. Mats Lindberg avslutade gudstjänsten med Herrens välsignelse!


Roger Wikström leder mötet. Missionsföreståndare Kerstin Oderhem predikar.


Per Norell frågar ut våra gäster Kerstin och Mats.

 Mästerskapet och Firelle Najjar.

iCentrum nu på söndag

”Trons kraft” – det låter det. Men hur ska man egentligen våga nånting alls när allt ser ut som det gör? Välkommen till en iCentrum med besök av EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem, vår nya distriktsföreståndare Mats Lindberg, Per Norell, Roger Wikström, Firelle Najjar och Mästerskapet.

Hopp! Barnkören startar igen!

Vi har glädjen att presentera: 

Barnkören Hopp startar igen söndag den 18 oktober kl 10. 

Hopp kommer att träffas och öva varannan söndag kl 10, jämna veckor. Ledare är Birgitta Wikström, Stina Lindberg och Olov Sundström. Barn från 4 år och uppåt är välkomna!

iCentrum 4/10


Dagens iCentrum-gudstjänst på EFS hade temat ”Änglar & demoner”.
Gudstjänsten leddes av Rolle Eriksson som också inledde med sina tankar om dagens tema.


Mats Lindberg, vår nye distriktsföreståndare i EFS i Västerbotten, berättade hur änglar och demoner beskrivs i bibeln. Bland annat ställde han den underfundiga frågan: ”Om människan är god, varför är hon inte det?”


Mästerskapet stod för härlig musik och ackompanjerade även Erika Kågström fina sång.

Spännande iCentrum på söndag

Nu på söndag gästar Västerbottens nye distriktsföreståndare Mats Lindberg iCentrum och talar kring det spännande ämnet ”Änglar och demoner – en timme om den bibliska versionen”. Medverkar gör också RolleEriksson, Erika Kågström och (förstås) Mästerskapet.