Gudstjänst den 18/3

Lars-Martin Lund predikade över dagens tema – Jungfru Marie bebådelsedag. Trinity sjöng ett flertal fina sånger. Dagen till ära hade de förstärkning av en kör från Sundsvall.  Jarl Marklund ledde mötet. Han presenterade också Helena Wikström, Bergsbyn som besökt Tanzania i ett projekt som kallas ”Ung i den världsvida kyrkan.

GUDS VERK(STAD)

Hur är Gud verksam i vår värld? Hur lagar han det som är trasigt. Hur väljer Gud sina samarbetspartners, vilka meriter räknas?  Varför är den unga flickan Maria från Nasaret så unik? Och vad är det verkligt unika i söndagens texter och hur angår det oss.

JUNGFRU MARIA – C:A 9 MÅNADER SENARE!

På söndagens gudstjänst sjunger Trinity och LM Lund predikar. Ni får också möta Helena Wikström, Bergsbyn som varit till Tanzania i ett projekt som kallas ”Ung i den världsvida kyrkan.  Det är också Söndax.

I samband med kyrkfikat är det  Föreningsmöte.