Kollekten på ”Musik i Advent”

Under de två föreställningarna av Musik i Advent gjordes en insamling där överskottet går till EFS insamling till de som drabbats av torka och svält i Etiopien och Malawi. Totalt samlades det in drygt 52.000 kr när man också räknar in det som gavs via Swish. Det är en ökning med c:a 16.000 jämfört med fjolåret och även om lokalhyran ökat så blir det ett bra överskott att skicka. Tack alla glada givare! 

Men vår insamling hjälper till att många skolelever i Etiopien får en portion gröt varje dag, att familjer i Malawi får matpaket så man överlever tills nästa skörd.