Söndagsgudstjänsten första advent

Söndagsgudstjänsten första advent handlade om ett vardagsnära möte med Gud. Predikan handlade om Guds rike som kommer till oss, finns inom oss.
Släpper vi in Jesus i våra liv? Öppnar vi dörren till vårt hjärta för honom? Kanske behöver han få komma in på nytt i ditt liv. Jesus ser var och en av oss.
Guds rike är fredens rike; försoning, kärlek, frid, förlåtelse, befrielse och läkedom.
Det var Söndax för barnen med Hanna Hasti.
Consider this sjöng för oss.
 
Predikade gjorde Johan Lundgren och hans praktikant Angelica Mörtzell. Mötesledare var Elisabet Andersson.

VI TÄNDER ETT LJUS…

Adventsgudstjänst med temat ”Fredsfursten”. Johan Lundgren predikar och har hjälp av vår praktikant från prästutbildningen på Johannelund, Angelica Mörtzell. Det blir också sång av en grupp som kallar sig ”Consider This” Översatt  blir det ungefär ”tänk på det här”. Advent är en tid både för eftertanke och en tid för längtan.

ONE MAN – en mässa med mersmak!

Nej, det handlade inte om en man.  Kyrkan var i stort sett fullsatt och längst fram stod kören Canorus från Sävaråkyrkan och ett gäng kompetenta musiker. Dessutom en solist, Per Höglund,  med mycket röst och  starka texter från gruppen U2:s låtar . Till detta kom  starka foton och spännande ljuseffekter. Och ändå var det ett dukat altare som stod i centrum. Där fick vi dela brödet och vinet. ”Så är vi, fastän många,  en enda kropp ty alla får vi del av ett och samma bröd.”  Alla är vi ett i Kristus! Så var det ändå till sist ONE MAN det handlade om -Jesus Kristus.

Gudstjänst söndag 25/11

(Tyvärr kunde vi bara spela in gudstjänsten fram till momentet Uttryck & intryck pga. ett tekniskt fel. I alla fall lyckades vi få med hela predikan)
Temat handlade om vår Gudsbild. Det är inte en Gud vars agenda är att vi skall skärpa oss, och först bli goda för att kunna platsa. Det är en korsfäst Gud som kommer oss nära för att rädda. Korset visar en Gud som reagerar mot människans synd och ondska, som inte ser mellan fingrarna, men samtidigt en Gud som är kärlek, som älskar över alla gränser och väljer att själv bära straffet.

Medverkade gjorde Karolina Sandström, Anna Bonto Wikström, Ida Lindberg, Jan-Olof Lundkvist och Mästerskapet.